Bút xóa tiếng Anh là gì

456

Bút xóa tiếng Anh là gì,bạn có con em đang là học sinh cấp 2 tại trường gần nhà, nhưng do còn nhỏ nên con em của bạn học hay sửa đi sửa lại, có nhũng cái bạn có thể sửa được bằng cách dùng bút xóa để xóa đi xong viết lại, thì bút xóa sẽ vô cùng tiện lợi và giúp bạn trở ngại nào cũng có thể xóa đi, giúp con em bạn học tốt hơn, cùng tôi dịch ngay bút xóa sang tiếng anh.

Bút xóa tiếng Anh là gì

Bút xóa tiếng Anh là correction pen

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe cộng đồng
  2. Diễn đàn sức khỏe
  3. thẩm mỹ viện
  4. Cổ trang quán
  5. Sức khỏe làm đẹp

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến bút xóa.

Correction fluid / kəˈrek.ʃən ˈfluː.ɪd/: Dung dịch xóa.

Ball pen /bɔːl pen/: Bút bi.

Fountain pen /ˈfaʊn.tɪn pen/: Bút mực.

Pencil /ˈpen.səl/: Bút chì.

Mechanical pencil /məˈkæn.ɪ.kəl ˈpen.səl/: Bút chì bấm.

Technical pen /ˈtek.nɪ.kəl pen/: Bút vẽ kỹ thuật.

Gel pen /dʒel pen/: Bút nước.

Highlighter /ˈhaɪˌlaɪ.tər/: Bút dạ quang.

Markers /ˈmɑː.kər/: Bút lông.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!