Trường phổ thông liên cấp tiếng anh là gì

3483

Trường phổ thông liên cấp tiếng anh là gì? Để có thể giao tiếp tốt và chuẩn thì bạn cần phải học từ vựng mỗi ngày, từ vựng có lẽ là một điều gì đó rất khủng khiếp đối với nhiều người. Để học từ vựng ghi nhớ lâu bạn nên dành ra khoảng 15 phút mỗi ngày để ôn và học một số từ mới.

Trường phổ thông liên cấp tiếng anh là gì

Trường phổ thông liên cấp tiếng anh là “Inter-level high school”

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trường học

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trường học

Primary school : Trường tiểu học

Nursery school : Trường mầm non

Kindergarten : Trường mẫu giáo

Junior high school : Trường trung học cơ sở

High school : Trường trung học phổ thông

Service education : Tại chức (hệ vừa học vừa làm)

Junior colleges : Trường đắt đẳng

Private school : Trường tư thục

State school : Trường công lập

English school : Trường anh ngữ

Language school : Trường ngoại ngữ

Technical College: Trường đắt đẳng kỹ càng thuật

Vocational College: Trường đắt đẳng nghề

Art College: Cao đẳng nghệ thuật

Từ vựng tiếng Anh về chức vụ

Assistant principals: Hiệu phó

Teacher : Giáo viên, giảng viên

Monitor: Lớp trưởng

Secretary:  Bí thư

Student : Sinh viên

Head boy: Nam sinh đại diện trường

Head girl: Nữ sinh đại diện trường

Head teacher: Giáo viên chủ nhiệm

Từ vựng tiếng Anh bậc Đại học

Professor: Giáo sư

Lecturer: Giảng viên

Undergraduate: Cấp đại học

Graduate: Sau đại học

Post-graduate / post-graduate student: Sau đại học

Degree: Bằng cấp

Thesis: Luận văn

Dissertation: Luận văn

Lecture: Bài giảng

Debate: Buổi tranh cãi

Higher education: Giáo dục đại học

Semester: Kỳ học

Student loan: Khoản mượn cho sinh viên

Student union: Hội sinh viên

Tuition fees : Học phí

University campus: Khuôn viên trường đại học

Nguồn: https://lg123.info/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail