Ngồi thiền tiếng anh là gì?

1462

Ngồi thiền tiếng anh là gì?,khi cuộc sống bên ngoài cứ mãi chạy đua bon chen với nhau, giành giật để hơn thua đến cả 1 đời người có bao giờ bạn dừng chân lại và ngẫm lại là bạn đã làm được gì cho cuộc đời này và ngồi thiền là cách để bạn tĩnh tâm lại, ngồi thiền thường thấy trong bộ môn yoga hay bên đạo phật cũng thường có ngồi thiền, cùng dịch với chúng tôi từ ngồi thiền sang tiếng anh nhé.

Ngồi thiền tiếng anh là gì?

Ngồi thiền tiếng anh là meditate /ˈmedɪteɪt/

Chắc chắn bạn chưa xem:

 1. cho thuê cổ trang giá rẻ
 2. cho thuê cổ trang giá rẻ
 3. cho thuê cổ trang rẻ
 4. cần thuê cổ trang giá rẻ
 5. cho thuê cổ trang giá rẻ

Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Phật Giáo

 • Buddhism:  Phật giáo
 •  The Buddha: Đức Phật, người đã giác ngộ
 • Amitabha Buddha: Đức Phật Di Đà
 • Medicine Buddha: Đức Phật Dược Sư
 • Avalokiteśvara bodhisattva: Quan Thế Âm Bồ Tát
 • The Buddhist/ monk: Một Phật tử/ nhà tu hành.
 • Three Jewels: Tam bảo ( Phât – Pháp – Tăng)
 • Take Refuge in the Three Jewels: Quy y Tam Bảo
 • The Fourth Noble Truths: Tứ Diệu Đế
 • Noble Eightfold Path: Bát Chánh đạo
 • Middle way: Trung đạo
 • Pure Land Buddhism: Tịnh Độ Tông
 • Zen Buddhism: Thiền Tông
 • Zen Master: Thiền sư
 • Dharma: Giáo pháp
 • Dharma Master: Người giảng pháp
 • Dharma Talks: Thuyết pháp

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!