Công khai tiếng Anh là gì

542

Công khai tiếng Anh là gì,bạn là 1 người tốt và tính bạn thường trung thực không gian dối trong công việc, mọi việc đều công khai nếu bạn muốn tồn tại lâu dài tại công ty bạn muốn làm, còn bạn cho cái công khai là không đáng thì sớm muộn bạn cũng nhanh chóng bị đào thải vì thế công khai là cái cần hướng đến, cùng tôi dịch công khai sang tiếng anh.

Công khai tiếng Anh là gì

Công khai tiếng Anh là public, phiên âm ˈpʌblɪk.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. trang phục cổ trang
  2. trang phục cổ trang
  3. trang phục cổ trang
  4. trang phục cổ trang
  5. hello sức khỏe

Một số từ vựng liên quan đến công khai:

Semi-public /ˈsemi- ˈpʌblɪk /: Bán công khai.

Preconise /ˈrekənaɪz/: Công khai ca ngợi.

Come out /kʌm aʊt/: Công khai thiên hướng về giới tính.

Publicize /ˈpʌblɪsaɪz/: Đưa ra công khai.

Overtly /əʊˈvɜːtli/: Một cách công khai.

Daylight /ˈdeɪlaɪt/: Sự công khai.

Openness /ˈəʊpənnəs/: Tính chất công khai.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!