Bạo lực học đường tiếng Anh là gì

1354

Bạo lực học đường tiếng Anh là gì,đâu phải ai muốn thế giới bình yên điều được, nhất là các em nhỏ trong trường học, lúc nào cũng thường xuyên xảy ra chuyện các em to con chuyên ăn hiếp các em yếu thế, sự bầy đàn luôn hiện diện trong thế giới này, ngoài xã hội cũng không khác gì mấy, bạo lực học đường là chuyện muôn thuở mà thế hệ nào cũng từng trải qua tình huống đó

Bạo lực học đường tiếng Anh là gì

Bạo lực học đường tiếng Anh là school violence

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp
  6. Sức khỏe làm đẹp

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến bạo lực học đường:

Violence /ˈvaɪə.ləns/: Bạo lực.

Bullying /ˈbʊliɪŋ/: Sự bắt nạt.

Force /fɔːs/: Sức mạnh, vũ lực.

Pugnacity /pʌɡˈnæsəti/: Tính thích đánh nhau, tính hay gây gỗ.

Aggression /əˈɡreʃən/: Sự gây hấn.

Fighting /faɪtɪŋ/: Cuộc chiến.

Bloodshed /ˈblʌdʃed/: Gây thương tích cho người khác.

Punishment /ˈpʌnɪʃmənt/: Hình phạt.

Awareness /əˈweənəs/: Nhận thức.

Mẫu câu tiếng Anh về bạo lực học đường:

School violence is a public health problem and may take the form of bullying, brawls and a host of other physical abuses.

Bạo lực học đường là một vấn đề sức khỏe cộng đồng và có thể ở hành vi bắt nạt, đánh nhau và một số các hành vi lạm dụng thể chất khác.

School violence is indeed a global threat.

Bạo lực học đường thực sự là một mối đe dọa toàn cầu.

Another cause of school violence may be personality problems.

Một nguyên nhân khác của bạo lực học đường có thể là vấn đề nhân cách.

The government should update statistical data on school violence.

Chính phủ nên cập nhật dữ liệu thống kê về bạo lực học đường.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!