Truyền nhiễm tiếng Anh là gì

303

Truyền nhiễm tiếng Anh là gì,bạn không may mắc phải căn bệnh truyền nhiễm, trên người bạn nổi đầy mẩn đỏ khiến bạn lúc nào cũng rát, bạn không ngờ với tốc độ lây lan chóng mặt nhanh đến vậy, chỉ sau hơn 1 tuần mà đã nổi đỏ đầy trên người bạn, dù bạn uống thuốc gì cũng không khỏi, nhưng cũng có vài người khuyên bạn nên điều trị bằng phương pháp khác…

Truyền nhiễm tiếng Anh là gì

Truyền nhiễm tiếng Anh là infectious, phiên âm ɪnˈfekʃəs.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến truyền nhiễm.

Infectious /ɪnˈfekʃəs/: Truyền nhiễm.

Pandemic /pænˈdemɪk/: Đại dịch.

Diagnosis /ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs/: Sự chẩn đoán.

Disease /dɪˈziːz/: Bệnh tật, ốm đau.

Infection /ɪnˈfekt/: Quá trình lây nhiễm.

Pathogen /ˈpæθədʒən/: Mầm bệnh.

Symptoms /ˈsɪmptəm/: Triệu chứng.

Transmission /trænzˈmɪʃən/: Sự truyền bệnh.

Treat /triːt/: Điều trị.

Vaccine /ˈvæksiːn/: Vắc xin.

Outbreak /ˈaʊtbreɪk/: Nơi bùng phát bệnh.

Social distancing /ˌsəʊʃəl ˈdɪstənsɪŋ/: Hình thức cách ly xã hội.

Herd community /hɜːd kəˈmjuːnəti/: Miễn dịch cộng đồng.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!