Vệ sinh an toàn thực phẩm tiếng Nhật là gì

609

Vệ sinh an toàn thực phẩm tiếng Nhật là gì,do thấy được tiềm năng từ việc buôn bán đồ ăn mang lại lợi nhuận cao nên vì thế bạn suy nghĩ và mở quán ăn nhỏ để kinh doanh nhưng bạn còn tay mơ nên bạn không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm nên bạn không thể kết nối với grab hay Now được, vì thế bạn cần phải đi làm giấy để đủ điệu kiện mở quán và phải có chứng nhận an toàn thì người dân họ mới tin tưởng đến ăn

Vệ sinh an toàn thực phẩm tiếng Nhật là gì

Vệ sinh an toàn thực phẩm tiếng Nhật là eisei to shokuhin anzen (衛星と食品安全)

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp
  6. Sức khỏe làm đẹp

Một số từ vựng tiếng Nhật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Eisei (衛生): Vệ sinh.

Yūdoku (有毒): Độc.

Ōganikku (オーガニック): Hữu cơ.

Shori (処理): Xử lý.

Kiken (危険): Mối nguy hiểm.

Một số từ vựng tiếng Nhật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

お母さんは、すべての缶詰商品を適切に保管するようにアドバイスしました。

Okāsan wa, subete no kandzume shōhin o tekisetsu ni hokan suru yō ni adobaisu shimashita.

Mẹ tôi đã khuyên rằng nên bảo quản tất cả đồ hộp đúng cách.

衛生状態が悪いために多くの病気が発生します。

Eisei jōtai ga warui tame ni ōku no byōki ga hassei shimasu.

Có nhiều dịch bệnh phát triển do ý thức vệ sinh kém.

健康を守るための食品衛生と安全対策の実施は、極めて必要なことです。

Kenkō o mamoru tame no shokuhin eisei to anzen taisaku no jisshi wa, kiwamete hitsuyōna kotodesu.

Thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe là việc vô cùng cần thiết.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!