Tôi đi ăn trưa tiếng Anh là gì

413

Tôi đi ăn trưa tiếng Anh là gì,bạn đang cảm thấy công việc 1 ngày trôi qua thật nhanh, bạn rất muốn làm xong để đến giờ ăn thật nhanh vì bạn rất giỏi chuyên môn nên công việc bạn làm hoàn toàn không có gì quá khó bạn cảm thấy rất bình thường và thường tôi đi ăn trưa là từ bạn hay nói với bạn cùng phòng làm việc

Tôi đi ăn trưa tiếng Anh là gì

Tôi đi ăn trưa tiếng Anh là I’m going to have lunch

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp

Một số mẫu câu về việc đi ăn trưa trong tiếng Anh.

Oh my, Im starving, I’m going to have lunch then, see ya in a minute.

Ôi trời, tôi đói quá, tôi đi ăn trưa đây, chút nữa gặp lại nhá.

Boss, I’m going to have some lunch, be right back in 20 mins.

Sếp à, tôi đi ăn trưa cái, sẽ trở lại trong 20 phút nhá.

Is there anyone stay here to have lunch? I’m going to have lunch outside then.

Ở đây có ai ăn trưa tại đây không vậy? Tôi thì đi ra ngoài ăn trưa nha.

Talk to you later then, l’m gonna have lunch now.

Nói chuyện với ông sau nha, giờ tôi đi ăn trưa cái.

OK, I’m going to have some lunch there, you guys better should take a rest and have lunch then.

OK tôi đi ăn trưa cái đây, các ông tốt hơn nên nghỉ tay và ăn trưa đi nha.

Hey Jack, I’m going to have lunch now, help me take a look on my stuff, OK?

Ê Jack, giờ tôi đi ăn trưa cái, giúp tôi trông coi đồ đạc của tôi nha, OK?

Well, my job here is done, I’m going to have lunch now, you guys just take it easy eh.

Chà, công việc của tôi đã xong rồi nha, giờ tôi đi ăn trưa đây, mọi người cứ từ từ làm nha.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!