Thất tình là gì trong tiếng Anh

428

Thất tình là gì trong tiếng Anh,bạn đang trong tình trạng không bình thường, dường như bạn trở nên ít nói hẳn vì những chuyện không đáng, vì 1 người con gái mà bạn không giao tiếp với ai, cứ làm khổ mình khi người con gái đó không muốn nhìn mặt bạn nữa, bạn không cứng rắn vượt qua khó khăn người khác nói đó là bệnh thất tình

Thất tình là gì trong tiếng Anh

Thất tình là lovelorn trong tiếng Anh, phiên âm là /ˈləvˌlôrn/.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp

Một số từ vựng liên quan đến thất tình trong tiếng Anh:

Break up /breɪk ʌp/: Chia tay.

Depressed /dɪˈprest/: Buồn, đau khổ.

Hurt /hɝːt/: Tổn thương, đau đớn.

Depressed /dɪˈprest/: Buồn, đau khổ.

Appalled /əˈpɑːld/: Sốc, bị sốc.

Frustrated /ˈfrʌs.treɪ.t̬ɪd/: Tuyệt vọng.

Agony /ˈæɡ.ə.ni/: Đau đớn tột cùng.

Grief /ɡriːf/: Đau buồn, buồn thảm.

Loss /lɑːs/: Sự mất mát.

Một số mẫu câu về thất tình trong tiếng Anh:

She is lovelorn now, leave her alone.

Cô ấy đang thất tình đấy, để cô ấy yên đi.

Although you are a lovelorn man now, but trust me, everything will be ok.

Mặc dù bạn đang thất tình, nhưng tin tôi đi, mọi thứ sẽ lại ổn thôi.

After Jeans broke up with Anna, she becomes a lovelorn girl now.

Sau khi Jeans chia tay với Anna, cô ấy trở thành một người thất tình rồi.

Lovelorn feeling is such a uncomfortable feeling.

Cảm giác thất tình đúng là một cảm giác vô cùng khó chiu.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!