Tham vọng tiếng Anh là gì

252

Tham vọng tiếng Anh là gì,tuy bạn là người mới vào công ty nhưng bạn có 1 tham vọng cực lớn là sẽ phấn đấu trong 2 năm bạn sẽ đạt được thành tích chưa từng có và bạn phải nằm trong những người nỗi bật nhất, tham vọng càng nhiều thì công sức bạn bỏ ra càng lớn chứ không phải làm gì mà thành công lại đến với bạn

Tham vọng tiếng Anh là gì

Tham vọng tiếng Anh là ambition. Phiên âm là æmˈbɪʃən.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sắc Ngọc Khang
  2. Sắc Ngọc Khang
  3. Sắc Ngọc Khang
  4. Sắc Ngọc Khang
  5. Sắc Ngọc Khang
  6. Sắc Ngọc Khang

Một số mẫu câu tham vọng trong tiếng Anh là gì.

Jaden has an ambition to get a Golden Star prize.

Jaden có tham vọng để dành lấy giải Kim Tinh.

HYDRA’s ambition is to become the ruler of the world.

Tham vọng của Tổ chức HYDRA là để trở thành bá chủ thế giới.

Your ambition is bottomless, Shen, you shall regret for what you did.

Lòng tham của ngươi là không đáy Shen, ngươi sẽ hối hận vì những gì đã làm.

Your ambition here is not enough, you have to crave for it Brian.

Lòng tham của cậu như vậy thì vẫn chưa đủ đâu, cậu phải khao khát nó cơ Brian.

Emperor Qin Shi Huang is one of the cruellest rulers in China dynasty, with his ambition to rule the whole of China.

Hoàng đế Tần Thủy Hoàng là một trong những kẻ thống trị tàn bạo nhất triều đại Trung Quốc, với tham vọng của ông để thống trị toàn Trung Quốc.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!