Tập thể tiếng Anh là gì

494

Tập thể tiếng Anh là gì,bạn đến 1 công ty nào đó làm tư tưởng bạn phải thay đổi thì bạn mới tiến bộ được vì sao vậy nhiều bạn trẻ thường cho mình là rất giỏi nên họ không thèm quan tâm người khác nói gì và cứ nghĩ trong đầu là một mình bạn đó cũng có thể cân được mọi việc, chính vì quá tự tin nên sếp nhận ra điều đó và có nói là thành công của ngày mai là do 1 tập thể quyết tâm mà đạt được không phải 1 cá nhân mà làm được

Tập thể tiếng Anh là gì

Tập thể tiếng Anh là collective, phiên âm kəˈlektɪv.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến tập thể.

Collective /kəˈlektɪv/: Tập thể.

Prepare /prɪˈper/: Chuẩn bị.

Listen /ˈlɪsən/: Lắng nghe.

Respect /rɪˈspekt/: Tôn trọng.

Don’t dominate /dəʊnt ˈdɒmɪneɪt/: Đừng tỏ ra mình vượt trội.

Be polite /biː pəˈlaɪt/: Hãy lịch sự.

Note /nəʊt/: Ghi chú.

Speak clearly /spiːk ˈklɪəli/: Nói thật rõ ràng.

Relax /rɪˈlæks/: Hãy thư giãn.

Back up your points /bæk ʌp jʊr pɔɪnt/: Dự phòng những ý tưởng.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến tập thể.

We’ve been working together for a month and the team is starting to gel.

Chúng tôi đã làm việc chung được một tháng và cả nhóm bắt đầu gắn kết với nhau.

I love working with Dan. He’s a real team player.

Tôi rất thích làm việc với Dan. Anh ấy thực sự giỏi làm việc nhóm.

Team spirit is the most important factor to win victory.

Tinh thần đồng đội là yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng.

The team helps individuals develop within the team.

Cả đội sẽ giúp cho mọi cá nhân cùng phát triển.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!