Siêng Năng Tiếng Anh Là Gì?

520

Siêng Năng Tiếng Anh Là Gì?,khi bạn đang đi sai đường rồi lúc bạn ngẫm lại sau mình thua người ta ở điểm nào mà tại sao mình hay bị thất bại, mình yếu ở điểm nào, sau nhiều lần suy nghĩ bạn chợt nhận ra siêng năng là cái bạn đang thiếu, vì thế bạn quyết định siêng năng và rèn luyện thành quả đến sau vài năm thật không ngờ đến, cùng dịch siêng năng sang tiếng anh nhé.

Siêng năng tiếng anh là gì?

Siêng năng tiếng Anh là assiduous, diligent, hard – working.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. trang phục cổ trang
  2. trang phục cổ trang
  3. trang phục cổ trang
  4. trang phục cổ trang
  5. trang phục cổ trang

Một số mẫu câu tiếng Anh về siêng năng:

Diligent: /ˈdɪlɪdʒənt/.

He is very diligent in his work: Anh ấy rất siêng năng trong công việc của anh ấy.

Hoa is very diligent in her homework. Hoa rất siêng năng làm bài tập về nhà.

She is a diligent student. Cô ấy là một học sinh siêng năng.

He is a diligent worker. Anh ấy là một công nhân siêng năng.

They made diligent efforts to carry out their programs. Họ đã nỗ lực siêng năng để thực hiện các chương trình của họ.

Assiduous: /əˈsɪdjuəs/.

He was assiduous in his support for the subject. Ông ấy đã rất siêng năng trong việc hỗ trợ cho chủ đề này.

>> Ai có nhu cầu cần thuê áo bà ba thì vào đây xem nhé

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!