Phòng mẫu tiếng Anh là gì

466

Phòng mẫu tiếng Anh là gì,bất kỳ công ty may nào cũng phải có phòng mẫu để cho những ý tưởng thiết kế mới sẽ dựa theo những bản vẽ của phòng mẫu sau đó tự sáng tạo ra bản thiết kế mới rồi từ đó nhân viên trong phòng mẫu sẽ áp dụng nguyên lý và ý tưởng tạo nên những trang phục đẹp mắt và thu hút người tiêu dùng để ý và sử dụng.

Phòng mẫu tiếng Anh là gì

Phòng mẫu tiếng Anh là Herbarium.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Collagen là gì
  2. Collagen là gì
  3. Collagen là gì
  4. Collagen là gì
  5. Collagen là gì
  6. Collagen là gì

Các từ đồng nghĩa với herbarium:

Anthology, agglomeration, sheaves, assemblage.

Một số mẫu câu về herbarium:

A herbarium will contain thousands of sheets of dated, pressed plants.

Một loại cây họ thảo sẽ chứa hàng ngàn tờ cây có niên đại, ép.

The herbarium was founded in 1864 by one of the first botany professors in the country.

Herbarium được thành lập vào năm 1864 bởi một trong những giáo sư thực vật học đầu tiên ở nước này.

She is curator of the Botanical Gardens’ herbarium.

Cô ấy là người quản lý các di sản của Vườn Bách thảo.

He was collecting plants for the museum’s herbarium.

Anh ta đang thu thập thực vật cho các bảo tàng của bảo tàng.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail