Hẹn gặp lại tiếng Hàn là gì

636

Hẹn gặp lại tiếng Hàn là gì,có dịp ra bắc công tác 1 thời gian khoảng hơn 1 tháng ban đầu thì chưa có nhiều kỷ niệm đâu nhưng ở dần ngoài đó 1 thời gian thấy được tình bạn của 1 số bạn khá nhiệt tình khác xa với những suy nghĩ trước đó là dân bắc khó xài lắm nhưng cũng tùy người tùy hoàn cảnh đến khi hết công tác thì vào lại với nét buồn hơi bùi ngùi hẹn gặp lại các bạn

Hẹn gặp lại tiếng Hàn là gì

Hẹn gặp lại tiếng Hàn là 또뵜겠습니다 (tto boessgessseubnida)

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang
  2. cho thuê cổ trang
  3. cho thuê cổ trang
  4. cho thuê cổ trang
  5. cho thuê cổ trang

Một số mẫu câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hàn.

안녕하세요.

annyonghaseayo.

Chào bạn.

만나서 반갑습니다.

(mannaso bangapseumnida)

Rất vui được gặp bạn.

오래간만입니다.

oleaganmanimnida.

Lâu rồi không gặp.

어떻게 지내세요.

o ttogeaji naeseayo.

Bạn thế nào rồi.

또 뵙겠습니다.

tto popggesssưmnida.

Hẹn gặp lại bạn.

미안합니다.

mianhamnida.

Tôi xin lỗi.

늦어서 미안합니다.

neusoesoe mianhamnida.

Tôi xin lỗi đã đến muộn.

괜찮습니다.

kuenchanssưmnida.

Mọi thứ đều ổn.

감사합니다.

gamsahamnida.

Cảm ơn.

잠깐만요.

jamkkanmanyô.

Làm ơn đợi một chút .

안녕히 가세요.

annyonghi gaseyô.

Tạm biệt.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!