Giá thành sản phẩm tiếng anh là gì

495

Giá thành sản phẩm được biết đến là chi phí mà doanh nghiệp sẽ bỏ ra nhằm để sản xuất cũng như để tiêu thụ một loại sản phẩm nhất định của công ty. Thuật ngữ giá thành sản phẩm được dùng rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh và bạn đã biết giá thành sản phẩm tiếng anh là gì chưa nếu chưa thì đừng bỏ qua bài viết này nhé!

Giá thành sản phẩm tiếng anh là gì

Giá thành sản phẩm tiếng anh là  Product Cost

giá thành sản phẩm tiếng anh là gì

Định nghĩa cũng như các thông tin khác về giá thành sản phẩm

Giá sản phẩm của doanh nghiệp là chi phí sản xuất và tiêu thụ một sản phẩm cụ thể.

Bản chất

Giá thành sản phẩm của công ty Công ty thể hiện chi phí sản xuất và bán hàng cụ thể của công ty.

Có những điểm giống và khác nhau giữa chi phí sản xuất sản phẩm và giá thành sản phẩm.

Chi phí sản xuất, thể hiện giá thành của sản phẩm nhưng không phải tất cả các chi phí phát sinh trong kỳ đều được tính vào giá thành sản phẩm.

Giá thành sản phẩm chỉ biểu thị chi phí phát sinh trong việc thực hiện đơn đặt hàng sản xuất và tiêu thụ một đơn vị sản phẩm hoặc một số lượng sản phẩm. Chi phí sản xuất và tiêu thụ thể hiện những chi phí mà công ty đã bỏ ra để sản xuất và tiêu dùng trong một khoảng thời gian.

Phân loại

Căn cứ vào các yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm, có hai loại chi phí:

Chi phí sản xuất là chi phí sản xuất cần thiết để tạo ra một đơn vị sản xuất. Sản phẩm.

Tổng chi phí là chi phí sản xuất kinh doanh cần thiết để tạo ra một đơn vị sản phẩm.

Ý nghĩa

Trong kinh doanh, công ty cần dự kiến ​​giá thành sản phẩm và đề xuất các biện pháp để đáp ứng kỳ vọng này. Nói cách khác, các công ty cần chuyển sang phát triển kế hoạch định giá.

Chỉ số giá có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát hoạt động kinh doanh và được trình bày theo những cách sau:

Giá đo lường chi phí sản xuất và tiêu thụ. Việc tiêu thụ sản phẩm của công ty là cơ sở để xác định hiệu quả kinh doanh.

Giá cả là một công cụ quan trọng được doanh nghiệp sử dụng để quản lý tình hình sản xuất kinh doanh. Xem hiệu quả của các biện pháp tổ chức và kỹ thuật.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Mua máy chạy bộ cho chó chọn loại nào?
  2. Hụt hẫng tiếng anh
  3. Vòng xoay tiếng Anh là gì?
  4. Ăn sầu riêng uống nước dừa
  5. Uống milo có béo không

Giá cả là cơ sở quan trọng để các công ty chuẩn bị các hướng dẫn định giá cho bất kỳ loại sản phẩm nào. Giảm giá thành sản phẩm tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, tăng lợi nhuận và tạo điều kiện cho công ty mở rộng lĩnh vực sản xuất … Tổ chức công việc và dùng người hợp lý; tổ chức hợp lý các khâu sản xuất; Giảm lãng phí nguyên liệu, giảm tỷ lệ hỏng hóc sản phẩm; Tổ chức sử dụng vốn một cách hợp lý để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức, tránh tổn thất trong sản xuất …

Nguồn: https://lg123.info/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!