Cực ngầu tiếng Anh là gì

294

Cực ngầu tiếng Anh là gì,con gái thường quan tâm con trai ở điểm gì đó là thái độ tích cực trong mọi chuyện, đối với con gái không chỉ bạn đẹp là bạn sẽ cưa đổ cô ấy mà bạn còn phải hội tụ nhiều yếu tố tốt khiến cô gái ấy cảm nhận được sự thành ý và cực ngầu cũng lmang yếu tố quan trọng trong việc chinh phục trái tim nàng

Cực ngầu tiếng Anh là gì

Cực ngầu tiếng Anh là very cool.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sắc Ngọc Khang
  2. Sắc Ngọc Khang
  3. Sắc Ngọc Khang
  4. Sắc Ngọc Khang
  5. Sắc Ngọc Khang
  6. Sắc Ngọc Khang

Một số mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho tính cực ngầu.

Wow, check it out, dude, that man with the motorcycle looks very cool.

Wow, coi thử xem này, ông bạn, người đàn ông đó với chiếc xe mô tô nhìn cực ngầu ghê.

That’s a cool race car man, where did you buy it?

Quả là một chiếc xe đua cực ngầu đó anh bạn, cậu đã mua nó ở đâu vậy?

Wait a minute? Is that your piano Joe? Very cool, can you play a few songs?

Đợi đã nào? Đó là cây đàn piano của ông à Joe? Khá ngon đấy, ông có thể chơi vài bài không?

We want something very cool just like this.

Chúng ta muốn thứ gì đó cực kỳ ngầu giống như thế này đây.

Oh my God, is that my birthday present? Cool, my first gaming laptop.

Ôi lạy Chúa, đó là quà sinh nhật của mình sao?  Ngon lành, máy laptop chơi game của mình.

How do I look, Tom? Cool, right?

Trông tôi nhìn thế nào Tom? Cực ngầu mà đúng không?

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!