Coi thi tiếng Anh là gì? Công việc của người coi thi

1759

Bạn có biết công việc của giám thị là gì không? Công việc của giám thị là coi thi cho học sinh, sinh viên và một số công việc khác liên quan đến giám sát. Vậy Coi thi tiếng Anh là gì? 

Coi thi tiếng Anh là gì? Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu với bạn chủ đề liên quan đến thi cử, học từ vựng tiếng Anh và tìm hiểu một chút về nghề nghiệp của người giám sát coi thi, nghề giám thị.

Coi thi tiếng Anh là gì? 

Coi thi tiếng Anh là: Monitor the exam

Coi thi tiếng Anh là: /ˈmɑːnɪtər ðə ɪɡˈzæm/

Nghĩa của từ coi thi được ghép lại từ hai từ: 

Monitor: nghĩa là giám sát. Cụ thể nghĩa của Monitor như sau: a person whose job is to check that something is done fairly and honestly, especially in a foreign country. (một người có công việc là kiểm tra xem điều gì đó được thực hiện một cách công bằng và trung thực, đặc biệt là ở nước ngoài)

The exam nghĩa là một kỳ kiểm tra, thi của

Ghép lại hai từ trên ta có một cụm từ mang nghĩa là giám sát kỳ thi hay coi thi.

Nghĩa khác của từ Monitor

 • a screen that shows information from a computer; a television screen used to show particular kinds of information. (màn hình hiển thị thông tin từ máy tính; màn hình tivi được sử dụng để hiển thị các loại thông tin cụ thể)

Ví dụ: the display quality on TV monitors has greatly improved. (chất lượng hiển thị trên màn hình TV đã được cải thiện rất nhiều.)

 • a piece of equipment used to check or record something. (một thiết bị được sử dụng để kiểm tra hoặc ghi lại một cái gì đó)

Ví dụ: San kept a three-way baby monitor in the living room so Dani’s cries could be heard.. (San để một màn hình ba chiều trong phòng khách để có thể nghe thấy tiếng khóc của Dani.)

 • a student in a school who performs special duties, such as helping the teacher. (một học sinh trong trường thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, chẳng hạn như giúp đỡ giáo viên)

Ví dụ như: Mike was a star pupil and the class monitor. (Mike là một học sinh ngôi sao và là người theo dõi lớp.)

 • a large tropical lizard (= a type of reptile). (thằn lằn nhiệt đới lớn (= một loại bò sát))

Ví dụ: A large monitor lizard, prehistoric in its beauty, stared at us. (Một con thằn lằn màn hình lớn, thời tiền sử với vẻ đẹp của nó, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.)

Từ vựng tiếng Anh về thi cử

– exam: kỳ thi

– revise : ôn thi

– cram :  nhồi nhét kiến thức

– learn by heart / memorise  : học thuộc lòng

– get a bad / low mark  : thi không tốt

– Qualification /,kwalifi’keiSn/: bằng cấp

– Graduate /’grædjut/: tốt nghiệp

– retake /,ri:’teik/ : thi lại

– test taker /test teikə(r)/ : sĩ tử, người thi

– examiner /ig´zæminə/: người chấm thi

–  pass (an exam) /pæs/: đỗ

– materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

– term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

– test /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

– poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (học sinh kém)

Chắc chắn bạn chưa xem:

 1. Kẹo cay con tàu có tác dụng gì
 2. Tắc kê tiếng anh
 3. Keto bài 19
 4. Thực đơn low carb 13 ngày
 5. Megumi giá bao nhiêu
 6. Bị giời leo ở môi
 7. Đi bộ buổi sáng có giảm cân không
 8. Cách tăng cân bằng trứng gà
 9. 1 tuần nên tập gym mấy lần
 10. Máy chạy bộ Elipsport
 11. Nhập học tiếng anh là gì
 12. Uống milo có béo không
 13. Lông mày la hán
 14. Giáo dục công dân tiếng anh là gì
 15. Hamster robo thích ăn gì
 16. Ăn sầu riêng uống nước dừa

Người coi thi giám sát sinh viên

Giám sát sinh viên được chọn từ sinh viên đại học và chịu trách nhiệm giám sát phong cách giảng dạy, phong cách học tập của giáo viên, phong cách quản lý và nhân viên quản lý phong cách sinh viên. Theo yêu cầu của Khoa Kỹ thuật Thực phẩm thuộc Trường Cao đẳng Nghề Khai hoang Nông nghiệp Hắc Long Giang và các yêu cầu của phương pháp quản lý nhân sự thông tin, bất kỳ cán bộ, giáo viên và nhân viên quản lý học sinh nào không được phép can thiệp, theo dõi hoặc đe dọa công việc của nhân viên thông tin học sinh

Nguồn: https://lg123.info/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!