Chính sách bảo mật tiếng Anh là gì

118

Chính sách bảo mật tiếng Anh là gì,khi bạn đi làm vào đến công ty bạn không hề được công ty cho sử dụng usb để lưu file, có nghĩa là khi bạn đi làm bạn sẽ hoàn toàn không đem được thứ gì ra ngoài vì mọi thứ tại công ty điều được mã hóa và bảo mật hoàn toàn vì thế có kẻ gian vào cũng chưa chắc lại được dữ liệu

Chính sách bảo mật tiếng Anh là gì

Chính sách bảo mật tiếng Anh là Privacy Policy, phiên âm ˈprɪv.ə.si ˈpɒl.ə.si,

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến bảo mật.

Patients names have been changed to protect their privacy.

Tên của bệnh nhân đã được thay đổi để bảo vệ sự riêng tư của họ.

Celebrities often keep their information private.

Những người nổi tiếng thường bảo mật thông tin của họ.

I would appreciate it if you would respect my privacy.

Tôi đã đánh giá cao điều mà bạn tôn trọng quyền riêng của tôi.

Các yếu tố của chính sách bảo mật.

Thông tin cá nhân mà tổ chức thu thập.

Mục đích của việc thu thập.

Cách tổ chức sử dụng thông tin.

Các đối tác được chia sẽ thông tin.

Quyền được lựa chọn.

Các thông tin khác.

Một chính sách bảo mật hợp lý sẽ giúp các doanh nghiệp hoặc tổ chức giảm thiểu tối đa những rủi ro khi bị tội phạm mạng tấn công dưới bất cứ hình thức nào.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!