Chăm chỉ nghĩa Tiếng Anh là gì

524

Chăm chỉ nghĩa Tiếng Anh là gì,bạn muốn tương lai bạn giàu sang nhưng bạn hoàn toàn không cố gắng gì thì liệu bạn có giàu được hay không, thời buổi covid ai cũng thất thế, kinh tế xuống dốc, nhiều doanh nghiệp phải giải thể thì bạn đang là trong giai đoạn starup nhỏ quyết vượt qua khó khăn với tính chăm chỉ thì trong tương lại

Chăm chỉ nghĩa Tiếng Anh là gì

Chăm chỉ nghĩa tiếng Anh là hard-working /hɑːdˈwɜːkɪŋ/.

Một số mẫu câu tiếng Anh về chăm chỉ:

They are nice, hard-working people, yet they live in misery. Họ là những người tốt bụng, chăm chỉ, nhưng họ sống trong đau khổ.

He is perhaps not a very strong man, but he is hard-working. Anh ấy có lẽ không phải là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng anh ấy chăm chỉ.

She is always very hard-working at school. Ở trường cô ấy luôn làm việc rất chăm chỉ.

She is a hard-working student. Cô ấy là một học sinh chăm chỉ.

The staff working on the unit are hard-working. Các nhân viên trong đơn vị làm việc siêng năng.

I’ve never seen such a hard-working man. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông siêng năng như vậy.

The manager expects that his workers will be careful and hard-working. Người quản lý mong đợi các công nhân của ông ấy sẽ làm việc cẩn thận và siêng năng.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail