Bằng Trung cấp tiếng Anh là gì?

1279

Bằng Trung cấp tiếng Anh là gì?,bất kỳ mỗi một ai có 1 định hướng là sau khi rời ghế nhà trường năm cấp 3 sẽ đi học 1 nghề gì đó thay vì học lên đại học quá tốn kém, thì học trung cấp đang được chọn và ưu tiên nhiều hơn, học trung cấp ngắn hạn có nhiều cái lợi cho bản thân và mau chóng kiếm ra nhiều tiền, đó là 1 định hướng đúng, cùng dịch bằng trung cấp sang tiếng anh xem có khó không nhé.

Bằng Trung cấp tiếng Anh là gì?

Bằng Trung cấp tiếng Anh là intermediate degree, phiên âm là ˌɪn.t̬ɚˈmiː dɪˈɡriː.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang giá rẻ
  2. cho thuê cổ trang giá rẻ
  3. cho thuê cổ trang rẻ
  4. cần thuê cổ trang giá rẻ
  5. cho thuê cổ trang giá rẻ

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến giáo dục.

Master /ˈmæs.tɚ/: Thạc sĩ.

Post graduate /poʊst ‘ɡrædʒ.u.ət/: Sau đại học.

Private school /ˈpraɪ.vət skuːl/: Trường tư.

State school /steɪt skuːl/: Trường công.

Qualification /ˌkwɑː.lə.fəˈkeɪ.ʃən/: Bằng cấp.

Transcripts /ˈtræn.skrɪpt/: Học bạ.

Retention /rɪˈten.ʃən/: Bảo lưu kết quả học tập.

Undergraduate /ˌʌn.dɚˈɡrædʒ.u.ət/: Cấp Đại học.

Vocational training /voʊˈkeɪ.ʃən.əl ˈtreɪ.nɪŋ/: Đào tạo nghề.

Department /dɪˈpɑːrt.mənt/: Khoa đào tạo.

Multiple subjects /ˈmʌl.tə.pəl ˈsʌb.dʒekt/: Chuyên môn đa ngành.

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail