Bạch Tuộc Tiếng Anh Là Gì?

508

Bạch Tuộc Tiếng Anh Là Gì?,nếu bạn là 1 người đam mê các món ăn thì bạn thích ăn món nào nhất, nếu bạn là sinh viên những nơi nào ăn uống có món bạch tuộc ngon bạn có để ý và chia sẽ để mọi người cùng biết hay không, món bạch tuộc phải nói là số zach, vị món ăn này rất lạ, ăn 1 lần mà đã cả tiếng, nếu chưa thưởng thức thì bạn nhanh tay mua ngay món bạch tuộc ăn nhé, cùng dịch bạch tuộc sang tiếng anh.

Bạch Tuộc Tiếng Anh Là Gì?

Bạch tuộc tiếng Anh là octopus, phiên âm là ˈⱰktəpəs.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. trang phục cổ trang
  2. trang phục cổ trang
  3. trang phục cổ trang
  4. trang phục cổ trang
  5. trang phục cổ trang

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến bạch tuộc.

Octopus /ˈⱰktəpəs/: Bạch tuộc.

Blue spotted octopus /bluː ˈspɒtɪd ˈɒktəpəs/: Bạch tuộc đốm xanh.

Tentacles /ˈtɛntəklz/: Xúc tu.

Squid /skwɪd/: Mực ống.

Starfish /sta:fɪʃ/: Con sao biển.

Shrimp /ʃrɪmp/: Con tôm.

Crab /kræb/: Con cua.

Jellyfish /ˈʤɛlɪfɪʃ/: Con sứa.

>> Ai có nhu cầu cần thuê áo bà ba thì vào đây xem nhé

nguồn:https://lg123.info/

danh mục: https://lg123.info/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!